KÖTELMI JOG

Lehetséges dolgozat kérdések

 1. Kötelem fogalma (2p)
 2. Kötelmi jogviszony ismérvei (3p)
 3. Kötelem alanyai (2p)
 4. Kötelem tárgya (1p)
 5. Kötelmi szolgáltatások csoportosítása (5p)
 6. Kötelem forrásai (5p)
 7. Szerződés fogalma (3p)
 8. Szerződés alanyai (2p)
 9. Szerződési szabadság elvei (4p)
 10. Az ajánlat lényege (2p)
 11. Az ajánlat hatályossá válása (3p)
 12. Ajánlati kötöttség megszűnése (4p)
 13. Általános szerződési feltétel fogalma (3p)
 14. 5 példa tisztességtelen általános szerződési feltételre (5p)
 15. Tájékoztatási kötelezettség elemei elektronikus szerződéskötéskor (4p)
 16. Érvénytelenség fogalma és két fő típusa (4p)
 17. Érvénytelenség akarati hibái (3p)
 18. Érvénytelenség célzott joghatásbeli hibáiból 5 példa (5p)
 19. Érvénytelenség jogkövetkezményei (4p)
 20. Szerződésszegés leggyakoribb esetei (5p)
 21. Szerződésszegés jogkövetkezményei (4p)
 22. A foglaló (3p)
 23. A kötbér (2p)
 24. A szerződés módosításának módjai (4p)
 25. A szerződés megszűnése (4p)
 26. Tulajdon átruházó szerződések fajtái (3p)
 27. Adásvételi szerződés fogalmi elemei (felek, tárgy, főkötelezettségek) (5p)
 28. A csereszerződés fogalmi elemei (3p)
 29. Elővásárlási jog jelentése és hatása (3p)
 30. Ajándékozási szerződés fogalmi elemei (3p)
 31. Ajándék visszakövetelésére példák (3p)
 32. Vállalkozási szerződés fogalmi elemei (5p)
 33. Megbízási szerződés fogalmi elemei (5p)
 34. Főbb különbségek a vállalkozási és a megbízási szerződés között (8p)
 35. Fuvarozási szerződés fogalmi elemei (4p)
 36. Hitel- és kölcsönszerződés elhatárolása (2p)