Ingatlan adásvétel – gyakori kérdések és válaszok

 ingatlan adásvétel

Mennyi idő alatt készül el az ingatlan adásvételi szerződés?

Általában a szükséges adatok rendelkezésre bocsátásától számított 1-2 munkanapon belül lehetőség van a szerződés aláírására. Az ingatlan adásvétel vonatkozásában szükséges adatokat e-mailen is elküldheti, de személyesen is rendelkezésre bocsáthatja.

Foglalót vagy előleget fizessek?

Alapvető különbség van a két jogi fogalom között. A legfontosabb: a foglalónak van szerződést biztosító tulajdonsága, míg az előlegnek nincs. Ennek okán az ingatlan adásvétel során jellemzően – ha egyáltalán szükséges, – foglaló kikötésére kerül sor.

Ha a szerződést teljesítik, mindkettő beszámít a vételárba, ha olyan okból nem teljesül, amely mindkét félnek felróható vagy egyiknek sem, akkor visszajár.

Különbség akkor adódik az előleg és a foglaló között, amikor a szerződés valamely félnek felróható okból nem teljesül. Míg ilyen esetben az előleg egyszerűen visszajár – tehát nincs visszatartó ereje, – foglaló kikötése esetén az a fél, akinek a hibájából a szerződés nem teljesül, valamely joghátrányt szenved.

A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

Milyen adatok szükségesek az ingatlan adásvétel során?

Az ingatlan adásvételi szerződés megkötéséhez alapvetően az ingatlanra, a felekre, és a vételárra vonatkozó adatok megadása szükséges. Honlapunkon fellelhető egy részletes lista, mely a megadni szükséges adatokat tartalmazza.

Amennyiben elfoglalt, nem szükséges az előzetes személyes egyeztetés, az adatokat e-mailben is elküldheti. Legegyszerűbb módja a szükséges igazolványok fotóinak elküldése, a helyrajzi szám és vételár megjelölése.

Személyesen kell megjelenni az ingatlan adásvétel szerződéskötésekor?

Általában igen. Az ügyvédi ellenjegyzés feltétele, hogy a fél az okiratot előtte írja alá, vagy aláírását előtte személyesen sajátjának ismerje el. Az nem feltétel, hogy a felek egyszerre jelenjenek meg, azonban az ingatlan adásvétel természetéből adódóan célszerű.

A felek legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással is képviseltethetik magukat.
Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy helyett törvényes képviselője, gyámja, gondnoka jár el.
A jogi személyek nevében bejegyzett, képviseletre jogosult természetes személy jár el.

Hány alkalommal kell megjelenni az eljáró ügyvéd előtt egy ingatlan adásvétel során?

Az idő drága. Önöknek is. Ennek érdekében lehetőség van arra, hogy az adásvételi szerződés előkészítéséhez szükséges adatokat elektronikus úton küldjék el, amely alapján elkészül a szerződés tervezete. Azt az ügyvédi iroda minden félnek elküldi egyeztetés, ellenőrzés céljából. Ideális esetben mire a személyes találkozóra kerül sor, az adásvételi szerződést mindenki részleteiben ismeri, annak tartalmával egyetért, és egy utolsó olvasatot követően már csak az aláírásokkal kell az idejüket tölteni. Természetesen eközben minden szükséges információt megkapnak az ingatlan adásvétel vonatkozásában az eljáró ügyvédtől.