jog oktatás szótér

Az alábbiakban található az OKJ-s oktatás során leggyakrabban előforduló témakörök tananyag vázlata. A tanfolyam előrehaladtával az anyagok fokozatosan kerülnek feltöltésre. Elsődlegesen az elvárt tananyagot találják meg a hallgatók, ezen belül a polgári jogi alapismeretek, a tulajdonjog, a kötelmi jog témaköreit. Ezt követően bővíteni tervezzük az oktatás anyagát egyéb hasznos jogi ismeretekkel.

Felhívom a hallgatók figyelmét arra, hogy az oktatás során elhangzott tananyag képezi a számonkérés alapját, az itt közölt információk vázlatnak tekinthetőek. A tananyag végén található linkek további hasznos információval szolgálhatnak az oktatás során.

Jogi alapismeretek

A jog fogalma, funkciói

A jogforrások hierarchiája

A jogviszony

A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége

A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása

A gazdaság és a jog közötti viszony

A jogrend szerepe a gazdaságban

A jogszabályok értelmezése

Tulajdonjog

A tulajdonjog fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok

A birtoklás és a birtokvédelem

A használat és hasznok szedése

A rendelkezés joga

A tulajdonjog korlátozásai

Eredeti és származékos tulajdonszerzés

Kötelmi jog

Szerződések fogalma, fajtái

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése

A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglaló, kötbér, kezesség)

Egyes szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás

Az oktatás anyaga 2017. január 1. napján hatályos állapotot tükröz.
A források megtekintésével aktualizálható.