Adásvételi szerződés megkötésének folyamata

Mindenki másképp csinálja…

Van, aki szívesen konzultál személyesen ügyvédjével, feltárja az alaphelyzetet, átnyújtja személyes okmányait másolat készítése céljából, mielőtt az eljáró ügyvéd nekilát a szerződés szerkesztésének.

Van olyan ügyfél is, aki szívesebben kommunikál e-mailben és csak a szerződéskötés időpontjában kíván személyesen megjelenni az ügyvédi irodában, ahol az előre elkészített, elektronikus formában már leegyeztetett szerződést a felek már csak aláírják, és nem kell több időt fordítani az ügyletre.

És a két véglet között még számos más verzió is előfordul.

Ügyvédi irodánk a kapcsolattartás bármely válfajában partner, ezért a leggyakoribb eljárásmenetet vázoljuk.

Az ügyfél telefonon vagy e-mail útján megkeresi az ügyvédi irodát, röviden vázolja a szerződéskötés feltételeit.

Az ügyvédi iroda kérésre átküld e-mailben egy adatlistát, mely részletesen tartalmazza, hogy a szerződés elkészítéséhez milyen adatokra van szükség.

Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges adatok, iratok:

Teljes név

Leánykori név

Születési hely és idő

Lakcím

Édesanya leánykori neve

Személyi igazolvány szám

Személyi szám

Adószám

Elektronikus és telefonos elérhetőség

Ezeket az adatokat a személyazonosító okmány, lakcímkártya és adókártya fotójának elküldésével a legcélszerűbb megadni, hiszen azok másolatát az eljáró ügyvédnek egyébként is rendelkezésre kell bocsátani.

Az ingatlan adatait tekintve a legfontosabb a helyrajzi szám közlése. Ennek alapján az ügyvédi iroda lekéri az ingatlan tulajdoni lapját, melyből a szerződéshez szükséges alapadatokat fel tudja használni, azokat ellenőrizni képes. E körben érdemes ismertetni az ingatlan esetleges olyan tulajdonságait, amelyek a tulajdoni lapon nem szerepelnek.

A vételár vonatkozásában annak teljes összegét, a megfizetés módját (készpénz, átutalás), részleteit, a határidőket, egyéb feltételeit szükséges megadni az ügyvédi iroda részére.

Érdemes elgondolkodni a szerződést biztosító mellékkötelezettségek beiktatásán (kamat, kötbér, elállás lehetősége, stb.) arra az esetre, ha valamely fél késedelmesen teljesíti a szerződést, vagy azt egyáltalán nem teljesíti. Ilyen lehet például a vételár részlet késedelmes megfizetése, vagy késedelem a birtokbaadással.

Egyes esetekben célszerű rögzíteni a megtekintett állapotot, vagy annak egyes részeit. Eladóként célszerű a szerződésben felhívni a figyelmet olyan hiányosságokra, amelyek nem feltétlenül szembetűnőek, de a vevővel ismertettük, mivel ennek alapján később elkerülhető a rejtett hiba miatti felelősségvállalás, kártérítési kötelezettség.

Amennyiben a felek szóban egyes cselekmények megtételére vállaltak kötelezettséget (pl. birtokbaadásra a telket kitisztítja, a padlást letakarítja, valamely építési munkálatot befejez), a betartatása érdekében érdemes a szerződésben rögzíteni.

Jellemző, hogy a kölcsönösen sikeres ügylet lebonyolítására törekvő felek hajlamosak azt hinni, hogy a szerződésben elég a kötelező elemeket feltüntetni, hiszen amúgy is olyan segítőkész, rendes ember a másik fél így első ránézésre. Jó esetben nem okoznak csalódást egymásnak e téren, azonban számos eset arról tanúskodik, hogy a problémák a szerződéskötést követően kerülnek napvilágra, és olyankor a felek már a legkevésbé sem kompromisszumképesek. Egy jól megfogalmazott, minden részletre kiterjedő adásvételi szerződés lehet a záloga a későbbi problémák megelőzésének, hatékony kiküszöbölésének. Ennek érdekében kérjük ügyfeleinket, hogy a kialkudott feltételeket a lehető a legnagyobb részletességgel ismertessék a szerződéskötés előtt.

A szükséges adatok birtokában az ügyvédi iroda elkészíti az adásvételi szerződés tervezetét, melyet minden érintett félnek megküld e-mailen ellenőrzés és véleményezés céljából. Ekkor (is) van lehetőség arra, hogy annak tartalmán a felek változtassanak, azt egymás között vagy az ügyvédi irodával közösen egyeztessék.

Az a cél, hogy mire az adásvételben részt vevő felek az ügyvédi irodában asztalhoz ülnek, egy általuk már jóváhagyott példány kerüljön eléjük ellenőrzésre és aláírásra.

A felek aláírását követően az eljáró ügyvéd a szerződéseket ellenjegyzésével ellátja, elegendő példányt készít ahhoz, hogy minden félnek jusson egy-egy példány, megfelelő mennyiség kerülhessen az illetékes hivatalba és irattárazás céljából maradjon egy az ügyvédi irodában.

Az eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket az ügylet adójogi vonzatairól, ezzel egy időben kitöltésre kerül egy ún. NAV adatlap, mely tartalmazza az ingatlan, az eladó és a vevő adatait. Az adatlap az adásvételi szerződés példányaival egy időben bekerül a földhivatalba, mely továbbítja az illetékes NAV osztály részére. Ennek alapján vetik ki az illetéket.

Ezt követően – az ügyfél kifejezett ellenkező kérését kivéve – budapesti illetékesség esetén az ügyvédi iroda gondoskodik az aláírt szerződés példányok földhivatalhoz történő eljuttatásáról. Vidéki körzeti földhivatal illetősége esetén az iratokat eljuttathatja a hivatalba az ügyfél, vagy külön díjazás ellenében az ügyvédi iroda.

Az adásvétel ténye széljegyen feljegyzésre kerül a tulajdoni lapra már egy munkanapon belül, azonban a végleges bejegyzés legtöbbször egy-két hónapig is eltart. Kérhető azonnali bejegyzés is feláras eljárási díjért.

A járási földhivatal általános eljárási díja: 6.600,- Ft/érintett ingatlan

Soron kívüli eljárás díja ezen felül: 10.000,- Ft/ érintett ingatlan

A tulajdoni lap lekérhető elektronikusan, ügyfélkapun keresztül bárki megteheti. A nem hiteles tulajdoni lap díja 1.000,- Ft/helyrajzi szám

Amennyiben az ingatlan adásvétellel kapcsolatban további kérdése merül fel, keresse irodánkat elérhetőségeink bármelyikén.